ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

คือการที่คุณสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้

ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนับสนุนเราเสมอไป
เราต้องเจอกับคนที่คอยบั่นทอนกำลังใจ
หรือบอกเราว่า เราคงทำไม่ได้หรอก

อย่าไปเชื่อคำพูดพวกนั้น
เพราะไม่ว่าคนอื่นจะคิด หรือพูดยังไงกับเรา
สิ่งที่เราคิด และพูดกับตัวเองต่างหากที่สำคัญกว่า

คนส่วนมากพูดเก่ง แต่ไม่เคยทำจริง
แสดงให้คนที่เคยดูถูกเราเห็น ว่าเราสามารถ “ทำได้”
ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบด้วยคำพูด

แต่โต้กลับด้วย “การกระทำ” และ “ความสำเร็จที่เราทำได้” 😄
Shares