inspirational quotes

Tomorrow Becomes Never

Tomorrow Becomes Never

อย่าปล่อยให้คำว่า “เอาไว้พรุ่งนี้” มาหยุดเราจากการลงมือทำสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นทำวันนี