Study Planner

improve Your study performance Today 🎓

แพลนเนอร์วางแผนการเรียน

       แพลนเนอร์ช่วยวางแผนการเรียน และอ่านหนังสือเพื่อทำเกรด ทำคะแนนให้สูงขึ้น รวมไปถึงพิชิตเป้าหมายด้านการเรียนให้สำเร็จ 🏆

อยากเรียนได้คะแนนสูงขึ้นแต่ไม่เคยทำได้สักที 🤔

ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่…

         🤯 ตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่ก็ไม่เคยได้อ่าน จนสุดท้ายก็โต้รุ่งก่อนสอบตลอด

         📖 อ่านหนังสือไม่เป็นระบบ อ่านไปเรื่อย ๆ ไร้จุดมุ่งหมาย

         😟 เคยอยากตั้งเป้าทำคะแนนให้สูงขึ้น แต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนสักที

         🤦‍♀️ เรียนยังไงก็ทำเกรดไม่ได้อย่างที่หวังไว้สักทีกังวลว่าจะเข้าคณะในฝันได้หรือเปล่า

 

Study Planner สามารถช่วยเราได้ ✔️

“A goal without a plan is just a wish.” 

เป้าหมายที่ไร้ซึ่งแผนการก็เป็นได้แค่คำอธิษฐาน

                           – Antoine de Saint

      แพลนเนอร์ที่ช่วยจัดระเบียบการเรียนให้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนให้คะแนนของเราพุ่งขึ้น 🎓

⏲ ตารางเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเรียนพิเศษ

📅 วางแผนรายเดือน รายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งรายวัน

💡 วางแผนทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือการบ้านอย่างเป็นระบบ

📝 เช็กความพร้อมก่อนสอบ

⭐️ เครื่องมือช่วยติดตามเกรดให้ไปถึงเป้าหมาย

📈 ตารางทวนความรู้โดยใช้หลัก Spaced Learning Repetition

📚 ตารางช่วยในการจัดเวลาอ่านหนังสือโดยอ้างอิงเทคนิค Pomodoro

📌 พื้นที่จดโน้ตสิ่งที่สำคัญ และความรู้

🎈 แพลนเนอร์ชนิด Undated หรือไม่มีวันที่กำหนดทำให้เราสามารถเริ่มใช้แพลนเนอร์นี้เมื่อไหร่ปีไหนก็ได้ไม่จำกัด

🔗 Hyperlink กว่า 500 ลิงก์ที่ช่วยให้การใช้แพลนเนอร์ของเราง่ายดาย และสะดวกสบายมากขึ้น

      เรียกได้ว่าเป็นแพลนเนอร์สำหรับการเรียนที่เครื่องมือครบทุกอย่างสำหรับคนที่ตั้งใจอยากทำตามเป้าหมายการเรียนของตัวเองให้สำเร็จ ⭐️

แพลนเนอร์วางแผนการเรียนช่วยอะไรได้บ้าง?

Monthly Planner

วางแผนการเรียนรายเดือน

📅 ระบุวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสอบ วันส่งงาน วันพรีเซนต์ และโปรเจกต์ที่สำคัญประจำเดือนเพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเดือน และเตือนความจำตัวเอง

📅 ประเมินตัวเองทุกสิ้นเดือนว่าเดือนนี้เราพัฒนาเติบโตมากขึ้นแค่ไหน มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น

🔗 กดเข้าไปยัง Weekly Planner ที่เครื่องหมายวงกลมท้ายแต่ละสัปดาห์

🔗 กดเข้าไปยัง Daily Planner ของแต่ละวันได้ที่ตารางของวันที่ได้เลย

🔗 กดเลือกเดือนที่ต้องการได้จากชื่อเดือนในแถบด้านขวา

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Weekly Planner

วางแผนการเรียนรายสัปดาห์

📂 วางแผนการเรียนในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นมีเป้าหมายสูงสุด หรือ Top Priorities ที่เราต้องทำให้สำเร็จคืออะไร และแต่ละวันของสัปดาห์เราควรทำอะไรบ้าง 

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Daily Planner

วางแผนการเรียนรายวัน

☀️ วางแผนการเรียนในแต่ละวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาตื่นนอน เวลาอ่านหนังสือ หัวข้อที่ต้องการอ่าน งานที่ต้องทำและเป้าหมายการเรียนที่ต้องการทำให้สำเร็จในแต่ละวัน

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Assignment

งานที่ได้รับมอบหมาย/การบ้าน

📜 จดงานที่ได้รับมอบหมาย หรือการบ้านในแต่ละวิชาเอาไว้ รวมไปถึงวันที่กำหนดส่งงานด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืม และทำงานส่งได้ครบ

📜 หากทำงานไหนเสร็จแล้วอาจระบุวันที่ทำเสร็จไว้ หรือเช็กเครื่องหมายถูกเอาไว้เพื่อความโล่งใจ

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Courses Timetable

ตารางเรียน

📝 เขียนตารางวัน และเวลาสำหรับการเรียนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงช่วงเวลาที่เรียนพิเศษเสริมเพิ่มเติมอีกด้วยให้เรารู้ว่าต้องเตรียมตัวเรียนวิชาอะไรบ้าง

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Spaced Learning Review

วางแผนทวนซ้ำให้จำแม่นขึ้น

📖 ทวนหนังสือโดยใช้เทคนิค Spaced Learning Repetition หรือการกลับมาอ่านหนังสือทวนซ้ำในระยะเวลาที่ห่างออกไปเรื่อย ๆ นั่นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1️⃣ เขียนหัวข้อที่เราต้องการอ่านทวน

2️⃣ ระบุวันที่ไปเรื่อย ๆ ตามที่ตารางกำหนด

3️⃣ ทุกวันให้เราเปิดมารีวิวหน้านี้ทุกครั้งว่าวันนี้เรามีหัวข้อไหนที่ต้องทบทวนซ้ำบ้าง

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Exam Checklist

เช็กความพร้อมก่อนสอบ

✏️ เช็กความพร้อม และความมั่นใจในการทำข้อสอบของแต่ละหัวข้อในวิชานั้น ทั้งก่อน และหลังทบทวน (Review) โดยมีระดับความมั่นใจให้เลือก 3 ระดับดังภาพ

✏️ เช็กอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับวันสอบที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาด เช่น บัตรประชาชน ดินสอ ปากกา

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Grade Tracker

กราฟติดตามเกรด

📈 ติดตามผลเกรดของตัวเองในแต่ละวิชาเพื่อให้เราเห็นแนวโน้ม พร้อมเขียนประเมิน หรือสะท้อนความคิดตัวเองด้วยว่าครั้งนี้เราพลาดตรงไหน มีตรงไหนควรปรับปรุุงบ้าง

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

อ่านหนังสือด้วย 

Pomodoro Technique

📚 บันทึกการอ่านหนังสือตามเทคนิค Pomodoro โดยมีขั้นตอนดังนี้

1️⃣ เขียนชื่อหัวข้อที่ต้องการทวน

2️⃣ กำหนดเวลาเริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือ

3️⃣ อ่านหนังสือเป็นระยะเวลาประมาณ 25-60 นาที (แล้วแต่กำหนด) เมื่อครบระยะเวลาแล้วให้เช็กถูกลงในช่องว่าง ✅

4️⃣ พักประมาณ 5-15 นาที (แล้วแต่กำหนด) ☘️ เมื่อครบเวลาแล้วจึงกลับมาอ่านทวนแล้วทำซ้ำ 

5️⃣ ทำวนไปจนครบ 4 รอบถึงจะได้พักรอบใหญ่ (ระยะเวลาพัก x2) 

6️⃣ เขียนเวลาที่เราอ่านหนังสือตามเทคนิค Pomodoro จนจบ 

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Habit Tracker

บันทึกสร้างนิสัยใหม่

⭐️ ติดตามการสร้างนิสัยใหม่ของตัวเองโดยใส่สัญลักษณ์ เช่น เช็กถูก ดวงดาว หรือระบายสีในวันที่เราได้ทำนิสัยตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้ 

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

Notes

จดบันทึกตามใจ

🎨 กระดาษโน้ตสามารถจดบันทึกอะไรก็ได้ลงไป มีรูปแบบกระดาษให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ไม่มีเส้น มีเส้น และแบบกริด

🎨 สามารถเพิ่มหน้ากระดาษได้

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

My Profile

ข้อมูลเจ้าของแพลนเนอร์

👨‍🎓 👩‍🎓 ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแพลนเนอร์

🎯 ย้ำเตือนตัวเองถึงเป้าหมาย และเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อแพลนเนอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตด้านการเรียนของตัวเอง 

แพลนเนอร์วางแผนรายเดือน

” ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

และเริ่มวางแผนการเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้

แล้วเราจะพิชิตเป้าหมาย

การเรียนได้อย่างไร? “

ลดราคา!

Study Planner

379 ฿

แพลนเนอร์ช่วยจัดระเบียบการเรียนให้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือที่ครบถ้วน

พร้อมพาเราไปสู่เป้าหมายด้านการเรียนให้สำเร็จ 🎓

ทั้งวางแผน เครื่องมือเช็กความพร้อมก่อนสอบ ติดตามผลการเรียน

ตารางช่วยทวนความรู้ และจัดเวลาอ่านหนังสือ 📚

แถมยังเป็นแพลนเนอร์ชนิด Undated ซึ่งไม่กำหนดวันที่

ทำให้เราสามารถเริ่มต้นเขียนแพลนเนอร์เมื่อไหร่ วันไหนก็ได้ ✏️

พร้อม Hyperlink กว่า 500 ลิงก์ทำให้ใช้แพลนเนอร์สะดวกขึ้น 🔗

รีบใช้โค้ด BETTER ลดเหลือ 299 บาท!

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

❓ คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

จะได้รับแพลนเนอร์แบบไหน?

แพลนเนอร์นี้เป็นไฟล์ Digital ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ .pdf เท่านั้นไม่มีรูปเล่มจริง

ใช้กับแอปอะไรได้บ้าง?

แนะนำให้ใช้กับแอป Goodnotes (iOS) หรือ Xodo (Android)  

ไม่มีวันที่?

แพลนเนอร์ของเราเป็นแบบ Undated ซึ่งไม่มีวันที่กำหนดไว้ให้ทำให้เราสามารถเริ่มใช้แพลนเนอร์นี้เมื่อไหร่ปีไหนก็ได้ไม่จำกัด

กดเปลี่ยนหน้าไม่ได้?

อย่าลืมกดปิดปากกาก่อนกดเปลียนหน้า (คลิกดูรูป)

error: Content is protected !!