คู่มือเปลี่ยนชีวิต

ด้วยการเปลี่ยนความคิด

          ชุดคำพูดด้านบวกที่สามารถนำไปใช้พูดกับตัวเองได้ตลอดทั้ง 31 วันเพื่อเปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนชีวิตของตนเอง พร้อมด้วยคำถามประจำวันที่ช่วยสะท้อนแง่มุมความคิด และตัวตนบางอย่างที่เราไม่เคยตั้งคำถาม และค้นพบเกี่ยวกับตัวเราเองมาก่อน