สิ่งที่พิเศษมากที่สุดในชีวิต คือการได้เป็นตัวของตัวเอง

อย่าเสียเวลาพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็น
อย่าเสียเวลาพยายามเลียนแบบคนอื่น
อย่าเสียเวลาพยายามทำตามที่คนอื่นคาดหวัง

เราเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมากที่สุด
และการได้เป็นตัวของตัวเอง
คือสิ่งที่พิเศษมากที่สุดในชีวิต 

Shares