เมื่อวานผ่านไปแล้ว พรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึง
เรามีเพียงแค่วันนี้เท่านั้น ดังนั้นมาเริ่มลงมือกันเถอะ

อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว ย่อมไม่อาจหวนคืนได้
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง ย่อมคาดเดาไม่ได้
แต่สิ่งเดียวที่เรามีแน่นอน และควบคุมได้
คือปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เท่านั้น

อย่าปล่อยให้โอกาสในปัจจุบันนี้หลุดลอยไป
แต่จงใช้ทุกวินาทีเบื้องหน้าตอนนี้ให้ดีที่สุด ?

Shares