เรียนน้อยลง แต่ฉลาดขึ้น

เรียนน้อยลง แต่ฉลาดขึ้น

การจะเรียนเก่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านหนังสือทีละเยอะ ๆ อ่านหนังสือหนัก ๆ อย่างเดียวเสมอไป แต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเรียนให้น้อยลงแต่ได้คะแนนมากขึ้นได้

error: Content is protected !!