รวมเว็บ Flashcards ออนไลน์

รวมเว็บ Flashcards ออนไลน์

AnkiApp       รวบรวม Flashcards ที่ช่วยในการเรียนเนื้อหาต่าง ๆ มากมาย หลังในแต่ละ session การเรียนจะมีการรวบรวมข้อมูลว่าเรารู้เรื่องในแต่ละ Flashcards นั้นมากน้อยแค่ไหน และใช้ข้อมูลพวกนั้นมาจำแนกว่าควรใช้ Flashcards ตัวไหนมา quiz และเรายังสามารถใช้ Flashcards...